1 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29403

KURUL KARARI

Yüksek Planlama Kurulundan:

Tarih         : 18/6/2015

Karar No  : 2015/18

Konu         : Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018)

Yüksek Planlama Kurulunca;

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının 10/09/2013 tarihli ve 11112 sayılı, 11/07/2014 tarihli ve 7019 sayılı, 30/12/2014 tarihli ve 12947 sayılı yazıları dikkate alınarak; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ekli “Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018)”nın kabulüne, karar verilmiştir.

 

 

Kararı görmek için tıklayınız.