1 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29403

TEBLİĞ

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

UDEM ULUSLARARASI BELGELENDİRME DENETİM EĞİTİM MERKEZİ

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNİN TIBBİ CİHAZ

YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA ONAYLANMIŞ KURULUŞ

OLARAK ATAMASININ YENİLENMESİNE

DAİR TEBLİĞ

Atamasının yenilenmesi

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2292 kimlik kayıt numarası tahsis edilen ve Mutlukent Mahallesi 2073 Sokak No:10 Ümitköy-Çankaya/ANKARA adresinde bulunan UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği çerçevesinde Ek-1’de belirtilen kodlarda AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) ve AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi) kapsamında Onaylanmış Kuruluş olarak görev yapacaktır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 2 – (1) 12/6/2014 tarihli ve 29028 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Faaliyetlerinin Daraltılarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 21/3/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

Eki için tıklayınız.