1 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29403

ATAMA KARARLARI

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2015/399

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Kocaeli İl Müftülüğüne Rize İl Müftüsü Yusuf DOĞAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.

30/6/2015

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

—— • ——

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/247

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne İshak ÇİFTÇİ’nin atanması 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

30/6/2015

                                                                                                                                       Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                                 Ayşenur İSLAM

                  Başbakan                              Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/132

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne, Dr. Bekir TÜZEL’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

30/6/2015

                                                                                                                                       Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                                İdris GÜLLÜCE

                  Başbakan                                   Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/199

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliklerine,

- Büyükelçi Ali Ahmet ACET’in,

- Büyükelçi Ahmet Berki DİBEK’in,

- Büyükelçi Nejat AKÇAL’ın,

- Büyükelçi Erdoğan KÖK’ün,

- Büyükelçi Serap ATAAY’ın,

- Büyükelçi Ahmet Melih ULUEREN’in,

- Büyükelçi Kemal KAYGISIZ’ın,

- Büyükelçi Şerife Serap ÖZCOŞKUN’un,

- Büyükelçi Muhsin Tuğrul KILIÇASLAN’ın,

- Büyükelçi Nuri Kaya BAKKALBAŞI’nın,

- Büyükelçi Kerem Ahmet KIRATLI’nın,

atanmaları, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

30/6/2015

                                                                                                                                       Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                            Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/369

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Protokol Genel Müdürlüğüne, Büyükelçi Şevki MÜTEVELLİOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

30/6/2015

                                                                                                                                       Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                            Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı

—— • ——

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/362

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına Erdinç KARAGÖZ’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

30/6/2015

                                                                                                                                       Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                              Akif Çağatay KILIÇ

                  Başbakan                                     Gençlik ve Spor Bakanı

—— • ——

Kalkınma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/316

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne Emin Sadık AYDIN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Kalkınma Bakanı yürütür.

30/6/2015

                                                                                                                                       Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                                 Cevdet YILMAZ

                  Başbakan                                          Kalkınma Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/224

1 – Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürü Emin ÖZATAK’ın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

30/6/2015

                                                                                                                                       Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                                   Ömer ÇELİK

                  Başbakan                                    Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/383

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +4000 ek göstergeli Sayıştay Savcılığına Gelir İdaresi Daire Başkanı Veysel Karani AKSUNGUR’un atanması 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 6085 sayılı Kanunun 18 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

30/6/2015

                                                                                                                                       Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                                Mehmet ŞİMŞEK

                  Başbakan                                            Maliye Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/390

1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Vergi Müfettişliklerine yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Ali Yakup SAYAN, Sefa ÇAN, Zafer DEMİRKOL, Mustafa Sefa KARA, Serkan BAŞYURT, Ceyhun KARAKÖSE, Berra AYDINLI, Burak TEPE, Metin ÖCAL, Nihat ETİK, Murat İNCEOĞLU, Emre EKMEN, Şeydi GÜLER, Mehmet DİRİ, Yavuz YILDIRIM, Ramazan KAPAN, Ahmet Fatih SAĞLAM, Veyis Kubilay ŞAHİNER, Abdulkadir CANCAN, Yusuf KURNAZ, Mahmut ÇELİKTAŞ, Serkan BAŞ, Serkan KURDAŞ, Ziya DURMAZ, Oktay ÇETİN, Ahmet Erhan ERTARTAK, Hüseyin ŞAHİN, Mehmet ÇOLAKOĞLU ile Diyadin KUDAT’ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45, 67 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

30/6/2015

                                                                                                                                       Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                                Mehmet ŞİMŞEK

                  Başbakan                                            Maliye Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/391

1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Vergi Müfettişliklerine yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Emre AKIN, Uğur YONAR, Hikmet İNAL, Gülpeşe ÖZ, Bahar EDEBALİ, Canan FIRTINA, Seçkin ÖZKURT, Mustafa TEKEŞ, Umut AKTAŞ, Sevgi YOZGATLI, Ahmet KORKMAZ, Nihal TABUR, Yasin ŞEN, Erkan SOLMAZ, Özlem KÜÇÜK BOYAR, Gizem GEYLAN ÇARKÇI, Ahmet Faruk POŞUL, Özge AKSAN ARZUMAN, Bayram SÜRMELİ, Durmuş Erdem ARSLANOĞLU, Umut Yılmaz ÖZTÜRK, Ahmet KARASARIOĞLU, Mustafa Serhat KOÇAK, Yeliz DEMİR, Necip Fazıl YALÇIN, İrfan ATAŞ, Latif YALÇIN, Ethem KARADENİZ, Ali GÜLDALI, Ümmühan Şeyma İBİŞ, Pınar KÖDEN, Meliha TİRYAKİOĞLU, Rabia Gökçe ADIGÜZEL, Harun Reşit İŞİTMEZ, Ayhan TAVLI, Zeliha GÜNGÖR DOĞAN, Ali ŞEN, Volkan GÜZEL, Aydın SÖNMEZ, Ahmet YARAR, Funda ERHAN, Aytaç KARADAĞ, Zafer ÇANKAYA, Bilge Bengü ŞAHİN OFLU, Onur GÖK, Zübeyde ÇALIŞKAN, Muammer DURMUŞ, Lokman KAYA, Yakup ARSLAN, Erdem VAR, Selçuk ŞAKAR, Sevgi TÜRK ÇAĞLAYAN, Belgin DÖNMEZ GÜMÜŞ, Bahadır KARAKAŞ, Hakan ÖZDİL, Hulusi YÜCEL, Resul ARSLAN, Fatih EKŞİ, Özge ÜREDİ ABAK, Samet YAMAN, Derya OCAK, Eren KURUBAL, Selçuk Turgay AZAK, Özkan SEVEN, Fatih SAVDIÇ, Serhat KAYA, Murat GÜRSOY, Evren HAKVERDİ, Mustafa YILDIRIM, Ertürk YILMAZ, Mustafa Halil TRABZONLU, Hakan GÜRLER, Bahadır COŞKUN, Kahraman YILDIZ, Mustafa ARIĞ, Osman TÜRKMEN, Mustafa Oğuzhan YILDIRIM, Hasan YILDIRIM, Şena Taha DEMİR, Ayşe SAVAN ÖZKURT, Murat KORKMAZYÜREK, Recep BORĞA, Osman AYMALI, Güneyt CEBELLİ, Sevilay GÜLABACI, Bedia Gökçem ÜSTÜN, Ender ÖZDEMİR, Ebubekir ATABEY, Gül KOÇAK, Nurses FINDIK, Şeyda YILMAZ, Emrah ŞİMŞEK, Mehmet Veysel IŞIK, Murat ALMALI, Emin Hakan EKŞİ, Muharrem KORKMAZ, Ahmet KILIÇ, Yasin KARASU, Aydın YAZICI, Zafer İLHAN, Sinem KARABULUT, Mustafa TEKBALKAN, Yeter BOZKURT ORHAN, Murat KURUÜZÜM, Asım TÜRKEŞ, Elif SERTOĞLU, Hamza GÜNEY, Erhan VARLİ, Erbil ERGEN, Emrah ATASEVER, Elif ARKAYIN, Habib Önder SERT, Erhan ARSLAN, Eren SALT, Gökhan ÖZKAN, Nafiye DERDİYOK, Dilek KARATEKİN, Fatih POLAT, Halime NAZİROĞLU, Mesut YÖRÜK, Zeynep KORKMAZ ŞENTÜRK, Ali Cihan DÖNER, Sabriye ZOR, Serhat GENÇ, İdris ERDOĞAN, Mustafa YANAR, Şahin AKSU, Nevzat BAYAN, Muhammet KÖŞKER, Ömer KOÇAK, Mustafa GÜNGÖR, Hasan AYTEKİN, Arif HAVUZ, Ahmet Şahin MAYDA, İsmail Sinan LEKESİZ, Emre TÜFEKÇİ, Ersin DERELİ, Erdem YILDIZ, Süphan DOĞAN, Fatih ŞENTÜRK, Ayşe Demet ÖNDER, Volkan LAÇİN, Fatih TOPRAK, Bilal DEDE, Mehmet ÇOR, Ramazan YILMAZ, Güllü ARIÖZ, Özkan KAYACI, İsmail ÇAL, Sezer Salih KILIÇOĞLU, Ünver ÖZKAN, Songül GÜRKAN, Sefahat AÇIKGÖZ, Recep ALTUNTAŞ, Berna YALÇINKAYA, Ersin IŞIK, Mithat KIZILKAYA, Mehmet CANDAN, Ömer BAYDAR, Pınar YESÖKEY, Mustafa TINMAZ, Sami Can KARHAN, Esra UĞRAŞ, Mustafa AKTAŞ, Alperen GÖKÇE, İlkay ÇEVİK, Hüseyin ÖZDAL, Ahmet Gencer KIZILTAŞ, Emel GÜLER, Mehmet YAMAN, Anıl GÜNGÖR, Ramazan MEMİŞOĞLU, Rahmi KESKİN, Kevser KONUKOĞLU, Süleyman ÇİFÇİ, Okan CİVAN, Muhammet Emre EROL, Selim BAYSAL, Ferit GEYLANİ, Sait YILDIRIM, Ramazan ŞAHAN, Sinan KOÇ, Lütfi ÖZKUL, Abdullatif KARABALIK, İsmail AYDOĞDU, Yunus Şerafettin ÖZBAL, Muhammet AKMEŞE, Deniz ERESEN, Emre KURT, Arif YAŞAR, Gülsüm ERTAŞ, İbrahim BALCI, Taha Kerem YÜKSEKZEYBEK, Deniz GÜVERCİN, Nail KARAKAŞ, Ömer Faruk TOKLU, Mesut ÖZOĞUL, Hasan KÜÇÜKKALE, Fatih ALTINKAYIK, Ramazan ÇUBUK, Muhammet Hanifi BAYRAV, Kutay ASA, Hamza Cihan ÇİMENCAN, Alper ÖZDEMİR, Bilal ÇEVİK, Sevgi DANIŞAN, Kayhan TURAL, Yasemin DEMİR, Sinan GEZEN, Sezgin ŞEKER, Abdulgani TERZİ, Abdulkadir KARADAŞ, Ayşe YELİVEN, Erkan CIRIK, Arslan Can ÜNAL, Ahmet ÇAY, Güray AKBAL, Mehmet Akif BAYRAK, Vedat GÖKALP, Arif Doruk ÖZTÜRK, Ahmet Serhat FIRAT, Ümit KAYA, Gülşah KARAASLAN, Esra GÜLTEKİN, Mehmet ERKAN, İlhami TATKAYA, Sedat ÇÖRÜZ, Bayram Ali GÜVEN, Musa EREKİNCİ, Sadi Erinç ERDEM, Özlem AKSU, Süleyman TARAN, Engin YİĞİT, Yasin ÜNAL, Tuncay TATAY, Mustafa Göktuğ KAYA, Behzat YİĞİT, Nihal KOCAÇOBAN, Taha Yasin BALCI, Ummahan KARSLIOĞLU, Mustafa SEZER, Mehmet GÜNDOĞAN, Engin ERDUĞAN, Erdal ÖZTÜRK, Nihan Kübra SADIKLI, Coşkun AKARSU, Zeynel Onur İLERİ, Hilal ATEŞ GÜLEÇ, Gülcan ÇİFÇİ, İsa ALKILIÇ, Süleyman SELİM, Kaan PAMUK, Cevdet TİK, Sinan ÇELİK, Fatih ÖZTÜRK, Mustafa Onur ÖZER, Hatice CANDAN AKINCI, Fuat GENÇOĞLU, Harun İLHAN, Kamile GÜNEŞ, Salih AĞA, İmmihan ASLANTAŞ, Mustafa KÜLCÜ, Şengül SAKİ, Suat YILMAZ, İsmail ÇELİK, Fatih ERYILMAZ, Selvi YURT, Tuncay İNCİ, Halil AYDIN, Canan SARI, Erol KELEŞ, Ferudun TEMİZSOY, Ömer GÜNDÜZ, Mehmet Mürsel SAÇAN, Haluk KAYA, Yaşar BAKKAL, Serdar CÖMERT, Muhammed ÖZBEN, Serdar CANLI, Ramazan KÖK, Mehmet Ali GÜNDÜZ, Berkan ŞAHAN, Ahmet BOZ, Çağrı Raşit ÇAPKIN, Bayram YALÇIN, İbrahim ASLAN, Bekir ERTUĞRUL, Yusuf Kenan CEVHER, Ali YÖNTEM, Ömer SUBAŞI, Hakan COŞKUN, Mustafa YILDIZ, Asiye ÇAT, Tolga ERTEM, Mustafa ÇELEBİ, Yakup OKUMUŞ, Gülümser ONĞUN, Kenan AKBAYIR, Ebubekir KILIÇ, Mehmet ÖZTÜRK, Yakup İslam AKINCI, İbrahim BAHAR, Bilal AKDAĞ, İlknur KORKMAZ, Mehmet Sadık ÖZKAN, Halil İbrahim SOLMAZ, Tuncay USLU, Ali Yılmaz YILDIZ, Emine KILIÇ, Sertaç BANKO, Levent ÖZKAYA, Hasan BAK, Emrah KOCALİ, Emre KULOĞLU, Pelin ÖZAL, Erman SEZER, Mesut ÖKSÜZLER, Çiğdem AKBAŞ, Burhanettin Atılay ERTAŞ, Bilal Levent ERTAŞ, Ercan SEMİZ, Harun TAŞDELEN, Canan ŞENTÜRK, Özgür DURMUŞ, Osman Yüksel KARABUDAK, Bihter ÖZDEMİR, Can MUTLU, Burak AYDIN, İlhami İLASLAN, Çağatay ŞEN, Uğur DEĞİRMENCİ, Hamza ÇAKAL, Emre GÜLER, Fatih TARAKÇI, Eftal ÜNSAL, Okan ATAMAN, Tayfur İŞÇİ, Eyüp Ensar YILMAZ, Mahir ÖZTÜRK, Mustafa İNCEÇAYIR, Hasan DOĞAN, Yusuf ARTAR, Ümit EROL, Erinç DEMİR, Aybars TAŞKIRAN, Emre EDEBALİ, Canay ERDAŞ TÜRKER, Eren DEMİRBACAK, Ramazan EKMEKÇİ, Ahmet Cemil ERGUN, Kenan TOSUN, Emin GÖÇEN, Gökhan ATAMAN, Bekir BAYRAM, Aysun ÖNAL, Necmettin MEHREKULA, Halil İbrahim BABUR, Alaattin DEMİR, Serhat GEZGİN, Tandoğan ÖZTÜRK, Murat Talha PERU, Serhan KARAMANOĞLU, Engin SANDIKÇI, Zeynep Melike EROĞLU, Taşkın TAŞKIN, Akif Temel İNCE, Şakir VEZİROĞLU, Veysel GÜNARSLAN, Ali ARSLAN, Muzaffer ŞAHİN, Fuat YILDIZ, Mehmet KÖMÜRCÜ, Olgun ÇEM, Yunus KOÇ, Şeyda ŞERBETÇİ ÖRGEN, Nuri KORKMAZ, Fatma KIZILTAN, Enes YAVUZ, Muhammet BAYRAM, Gülsüm KOZAN, Gülsüm ERTAŞ, Mutlu ÇİFTÇİ, Mehmet Ali ALBAYRAK, Murat YALÇIN, Gamze ÖZDEMİR, Haydar BONCUK, Zeliş GÜNYAR, Hüseyin GÜRBÜZ, Adem SOYLU, Caner KAYA, İbrahim AKDAĞ, Umut SEZER, Erdem ALKAN, Nejdet ERKUŞ, Hasan ÇEVİK, Halit ÇİĞİL, Samet İLDEMİR, Ramazan YILDIZ, Edip ADIYAMAN, Murat ÖZKAYA, Emine Esra ÇETİNKAYA, Serkan KURT, Aziz ÇALIK, Yunus KAYA, Mehmet Alper IŞIK, Uğur AKBAŞ, Tuncay AKKUŞ, Ümmühan ACABEY, Abdullah Nasib IŞIK, Emine SEFEROĞLU, Seher KILIÇ ÖZÇUBUK, Rahman ŞENTÜRK, Yusuf KESKİN, Can KEMER, Fatih Serdar VARAN, Emrah ERSU, Ali AKAT, Ender Burak YAKAR, Aysun ÇAVUŞ, Selin HURMA AKTAŞ, Betül SELİN, Yasin YILDIRIM, Mahmut ŞAHİN, Mustafa ÇETİNKAYA, Sevim ASLAN, Okan KESİMCİ, Mehmet Feyzi KUL, Mustafa AKTAŞ, Sema GÜLDEREN, Orhan KIZILASLAN, Recep KAVAKLI, Derya ZEREN, Özlenir CÜRE, Oğuzhan UTKU, Tuncay AĞCA, Gökhan YAŞAR, Erdem AKAGÜNDÜZ, Murat TURFAN, Mehmet ÇANGA, Davut DEMİR, Caner NALCI, Adil AYDIN, Ercan AKIN, Soner KOCARIK, Berrak SOYALP, Edip YAMAN, Onur Erdem ERTEK, Cihan DURAN, Güven ALTAY, Adnan CANLIIŞIK, Nükhet ERESEN, Ali YİĞİT, Abdulkadir SALIK, Huzeyfe YILMAZ, Sevda CEYLAN ÇAVDAR, Ali İNAN, Coşkun YALİNİZ, Mehmet ÖZER, Yavuz YILDIZ, Gürhan EREN, Ali Galip SOYSAL, Veli ÖĞÜT, Bülent ŞİMŞEK, Erkut GEYİR, Mesut KÜÇÜKŞAHİN, Mehtap AKIŞ KAHRAMAN, Enise Zeynep NURDAĞ, Hakan ŞAHİN, Hasan BULUT, Emre OĞUZHAN, Ahmet GÜNDÜZ, Alper KIVANÇ, Nimet FİL, Süleyman KOR, Ramazan GÜNGÖR, Süleyman ÖZASLAN, Davut CÖMERT, Aydın DURAN, Fatih KALE, Kevser BOYRAZ KARAOĞLAN, Hüseyin EKŞİ, Rahmi KOCATÜRK, Ferit KAYA, Nigar BAL, Mustafa BOZKURT, Özgür Akın YILDIZ, Tolga KAYA, Zeynep OĞUZ, Ömer Akif AKDEMİR, Halil İbrahim ÇAVRAR, Kemal KIŞLA, Gökhan HOTAN, Abdulselim KÖSE, Hakan SAĞIR, Murat GÖRÜCÜ, Pınar CEYLAN KILIÇ, Eda ERKOÇ, Sevilay AKDIN, Adem DAĞLIOĞLU, Yakup YILDIZ, Yasir BAŞTÜRK, Gülten ARSLAN, Alperen KAYNAR, Ömer TAHTALIOĞLU, Eda KIZILBEL, Mehmet ÇOBAN, Kamran SÖNMEZ, Elif YILDIZ, Mustafa SARISUNGUR, Mehmet ORHAN, Ömer ÇINAR, Barış SOLAKOĞLU, Mahfuz ÖZMEN, Mevlüt Halil AKİPEK, Mehmet Ersin DÖNMEZ, Aşkın TAŞ, Gamze YILMAZ, Ferit Üstün AYDIN, Murat ÖZDEMİR, Serkan UYAROĞLU, Sebahat GÜL, Melek SAYGI, Sevil DEDEOĞLU, Yusuf TÜRKYILMAZ, Sibel ÇAĞLIYAN, Seray GÜMÜŞ, Selma SARIYILDIZ, Ahmet KİREMİTÇİ, Bilgehan ÇİÇEK, Ejder AYDIN, Zeliha KARAKAŞ, Ahmet ÖRGEN, Esma GÜMÜŞ ile Zeynep USTA’nın atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45, 67 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

30/6/2015

                                                                                                                                       Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                                Mehmet ŞİMŞEK

                  Başbakan                                            Maliye Bakanı

—— • ——

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/236

1 – Karayolları Genel Müdürlüğü Ankara 4 üncü Bölge Müdürü Öner ÖZGÜR’ün başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

30/6/2015

                                                                                                                                       Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                                Feridun BİLGİN

                  Başbakan                     Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı