1 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29403

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                    26 Haziran 2015

         69471265-305-7057

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’nin (UETD) programına katılmak üzere; 27 Haziran 2015 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                    Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                               Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                         26 Haziran 2015

       68244839-140.03-207-428

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 26/6/2015 tarihli ve 69471265-305-7057 sayılı yazınız.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’nin (UETD) programına katılmak üzere, 27 Haziran 2015 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI