30 Haziran 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29402

KURUL KARARI

Yüksek Planlama Kurulundan:

Tarih          :  18/6/2015

Karar No   :  2015/29

Konu          :  Ulusal Metroloji Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018)

Yüksek Planlama Kurulunca;

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 11/03/2015 tarihli ve 119 sayılı yazısı dikkate alınarak; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinatörlüğünde ilgili tüm paydaşların görüşleri alınmak suretiyle hazırlanan ekli “Ulusal Metroloji Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018)”nın kabulüne, karar verilmiştir.

 

 

Kararı görmek için tıklayınız.