30 Haziran 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29402

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2015/68

İşyeri                  :  Recticel Teknik Sünger İzalasyon San. ve Tic. A.Ş.

                               Orhanlı Orta Mah. 30 Ağustos Cad. No: 5/D Tuzla/İstanbul

SGK Sicil No      :  1072711.034

Tespiti İsteyen   :  Petrol-İş Sendikası

İnceleme             :  Recticel Teknik Sünger İzalasyon San. ve Tic. A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Orhanlı Orta Mah. 30 Ağustos Cad. No: 5/D Tuzla/İstanbul adresinde kurulu bulunan işyerinde rulo bazındaki süngerlerin su bazlı bir sıvıyla karıştırılıp sıcak hava ile kurutulması suretiyle yanmaz hale getirildiği, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 04 sıra numaralı “Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Recticel Teknik Sünger İzalasyon San. ve Tic. A.Ş. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle 04 sıra numaralı “Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.