29 Haziran 2015 Tarihli ve 29401 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Milli Savunma Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik

—  Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—  Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Gediz Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Gediz Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Gediz Üniversitesi Toplumsal Değişim ve Dönüşüm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kariyer Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

DÜZELTME:   28/6/2015 Tarihli ve 29400 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan 2015/398 Sayılı Müşterek Kararname ile İlgili

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri