28 Haziran 2015 Tarihli ve 29400 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2015/7872    Ulus Tarihi Kent Merkezi Kapsamında Bulunan Bazı Alanların Yenileme Alanı Olarak Kabul Edilmesi Hakkında Karar

 

ATAMA KARARI

—  İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Başbakanlık Merkez Teşkilatı ve Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelik

—  Aksaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÖGEM) Yönetmeliği

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri