28 Haziran 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29400

YÖNETMELİK

Başbakanlıktan:

BAŞBAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BASIMEVİ DÖNER SERMAYE

İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN

AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/4/2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Başbakanlık Merkez Teşkilatı ve Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin eki Başbakanlık Merkez Teşkilatı ve Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Disiplin Amirleri Cetveli ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.

 

 

Eki için tıklayınız.