27 Haziran 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29399

KURUL KARARI

Yüksek Planlama Kurulundan:

Tarih          :  18/6/2015

Karar No   :  2015/28

Konu          :  Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ)

                       Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018)

Yüksek Planlama Kurulunca;

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 11/3/2015 tarihli ve1142 sayılı yazısı ile Kalkınma Bakanlığının 11/5/2015 tarihli ve E.3729 sayılı yazısı dikkate alınarak; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinatörlüğünde üniversiteler, iş dünyası, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımlarıyla hazırlanan “Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018)”nın kabulüne, karar verilmiştir.

 

 

Kararı görmek için tıklayınız.