27 Haziran 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29399

KURUL KARARI

Yüksek Planlama Kurulundan:

Tarih         : 18/6/2015

Karar No  : 2015/27

Konu         : Türkiye Biyoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018)

Yüksek Planlama Kurulunca;

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 16/3/2015 tarihli ve 1219 sayılı yazısı ile Kalkınma Bakanlığının 12/5/2015 tarihli ve E.3766 sayılı yazısı dikkate alınarak; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinatörlüğünde üniversiteler, iş dünyası, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımlarıyla hazırlanan “Türkiye Biyoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018)”nın kabulüne, karar verilmiştir.

 

 

Kararı görmek için tıklayınız.