26 Haziran 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29398

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2015/64

İşyeri                  :  Sümer Pak Temizlik Hizmetleri A.Ş.

                               İstoç Ticaret Merkezi 40. Ada No: 19-2 Bağcılar/İSTANBUL

SGK Sicil No      :  1099557.027

Tespiti İsteyen   :  T.Sağlık-İş Sendikası

İnceleme             :  Sümer Pak Temizlik Hizmetleri A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede hizmet alım sözleşmesi ile Sağlık Bakanlığı Dr. Ersin Aslan Devlet Hastanesi işyerinde veri işleme ve barındırma işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda yeraldığı tespit edilmiştir.

Karar: Sümer Pak Temizlik Hizmetleri A.Ş. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.