25 Haziran 2015 Tarihli ve 29397 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2015/7717     Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Merkez Anlaşması’nın Ekinde Değişiklik Yapılmasına ve KEİ Merkezi’nin Kalıcı Olarak Taşınmasının Usullerine İlişkin Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

—  Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ’ün Seçilmesine Dair Karar (No: 2015/39)

 

YÖNETMELİKLER

—  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik

 

KURUL KARARLARI

—  Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi 2015-2018 ile İlgili 18/6/2015 Tarihli ve 2015/24 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

—  Türkiye Tekstil, Hazırgiyim ve Deri Ürünleri Sektörleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2015-2018 ile İlgili 18/6/2015 Tarihli ve 2015/25 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/6/2015 Tarihli ve 5645 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 7/5/2015 Tarihli ve 2013/2339 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 7/5/2015 Tarihli ve 2013/3543 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 7/5/2015 Tarihli ve 2013/9047 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 7/5/2015 Tarihli ve 2014/3134 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 7/5/2015 Tarihli ve 2014/12906 Başvuru Numaralı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri