25 Haziran 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29397

KURUL KARARI

Yüksek Planlama Kurulundan:

Tarih         : 18/6/2015

Karar No  : 2015/24

Konu         : Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (2015-2018)

Yüksek Planlama Kurulunca;

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 13/03/2015 tarihli ve 923 sayılı, 07/05/2015 tarihli ve 1507 sayılı yazıları dikkate alınarak; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinatörlüğünde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının katkıları ile hazırlanan ekli “Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (2015-2018)”nin kabulüne, karar verilmiştir.

 

 

Kararı görmek için tıklayınız.