24 Haziran 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29396

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :  15/6/2015

Karar No    :  2015/55

Konu           : 

Özelleştirme Yüksek Kurulunca,

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 14.04.2015 tarihli ve 2357 sayılı yazısına istinaden;

I. Enerji Bakanlığının ilgili kuruluşu olan;

1. Kurulumuzun 30.05.2003 tarihli ve 2003/34 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsamına alınan Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ)’ye ait Hopa Termik Santrali, Bursa Doğalgaz Santrali ve Aliağa Kombine Çevrim ve Gaz Türbinleri (Aliağa KÇGT) Santrali ile Kesikköprü, Derbent, Çamlıgöze, Köklüce, Almus ve Yenice Hidroelektrik Santrallerinin özelleştirme programına; bu Santraller tarafından kullanılan taşınmazların (Aliağa KÇGT tarafından Sosyal Tesis olarak kullanılan alanlar hariç olmak üzere) özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

2. EÜAŞ’a ait Adıgüzel, Kemer, Karacaören 1, Karacaören 2, Kepez 2, Manavgat, Fethiye, Kadıncık 1, Kadıncık 2, Doğankent, Kürtün, Torul, Seyhan 1, Seyhan 2, Yüreğir, Kılavuzlu, Menzelet, Tortum, Çamlıca 1 ve Şanlıurfa Hidroelektrik Santralleri ile bu Santraller tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

3. Türkiye Elektromekanik Sanayi (TEMSAN) Genel Müdürlüğü’nün Hazineye ait %100 oranındaki hissesinin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

4. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğüne bağlı TP Petrol Dağıtım A.Ş.’de kamuya ait hisselerin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

II. Söz konusu kuruluşlardan;

1. Hopa Termik Santralinin, Aliağa KÇGT Santralinin ve Bursa Doğalgaz Santralinin “Varlık Satışı”; bu Santraller tarafından kullanılan taşınmazların “Varlık Satışı” ve/veya “Kullanım İzninin Devri” ve/veya “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilmesine,

2. Kesikköprü, Derbent, Çamlıgöze, Köklüce, Almus, Yenice, Adıgüzel, Kemer, Karacaören 1, Karacaören 2, Kepez 2, Manavgat, Fethiye, Kadıncık 1, Kadıncık 2, Doğankent, Kürtün, Torul, Seyhan 1, Seyhan 2, Yüreğir, Kılavuzlu, Menzelet, Tortum, Çamlıca 1 ve Şanlıurfa Hidroelektrik Santrallerinin işletme hakkının verilmesi, bu Santraller tarafından kullanılan taşınmazların “İşletme Hakkının Verilmesi” ve/veya “Kullanım İzninin Devri” yöntemi ile özelleştirilmesine,

3. I inci maddenin (3) ve (4) bentlerinde yer alan kuruluşların satış suretiyle ve satışın blok satış ve/veya halka arz ve/veya varlık satışı ve/veya kiralama yönteminin uygulanması suretiyle özelleştirilmelerine,

III. Bu kararda belirtilen kuruluşların özelleştirme işlemlerinin 31.12.2020 tarihine kadar tamamlanmasına

karar verilmiştir.