24 Haziran 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29396

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :  29/5/2015

Karar No    :  2015/53

Konu           :  İmar Planı

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 06.05.2015 tarih ve 2857 sayılı yazısına istinaden;

Kastamonu İli, İnebolu İlçesi, Camikebir Mahallesinde yer alan 29 ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 no’lu parseller, 30 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no’lu parseller ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanı kapsayan İnebolu Limanı Alanına yönelik “Liman Alanı, Yol, Resmi Kurum Alanı” kullanım kararlarının getirilmesine ilişkin Kurulumuzun 19.02.2015 tarih ve 2015/06 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planına askı sürecinde yapılan itirazların reddedilmesine karar verilmiştir.