24 Haziran 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29396

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :  29/5/2015

Karar No    :  2015/45

Konu           :  İzmir – Çeşme – Dalyan Mahallesi (6806 ada 1 no.lu parsel)

                        1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 16/03/2015 tarih ve 1586 sayılı yazısına istinaden;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi mülkiyetindeki İzmir İli, Çeşme İlçesi, Dalyan Mahallesi, Taşlık Mevkiinde yer alan, 7.847,00 m² yüzölçümlü 6806 ada 1 no.lu parsele “Tercihli Turizm ve Konut Yerleşme Alanı” kullanım kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan, Kurulumuzun 01.12.2014 tarih ve  2014/119 sayılı Kararı ile onaylanan,

18.12.2014 tarih ve 29209 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı sürecinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapılan itirazların kısmen kabulüne,

Yapılan itirazlar sonucu Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yeniden düzenlenen 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

Onaylanan imar planının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Çeşme Belediye Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiştir.

 

 

Harita için tıklayınız.