24 Haziran 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29396

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

BENART ULUSLARARASI TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME

LİMİTED ŞİRKETİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM: 2013/3)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SGM: 2015/21)

MADDE 1 – 7/3/2013 tarihli ve 28580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan BENART Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2013/3)’in 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) 1/4/2011 tarihli ve 27892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliğin (2009/142/AT) Ek 2’ sinde yer alan, Gaz Yakan Cihazlar için;

1) AT Tip İncelemesi (EK II-1-Modül B),

2) AT Tipe Uygunluk Beyanı (EK II-2 Modül C),

3) AT Doğrulaması (EK II-5 Modül F),

4) AT Birim Doğrulaması (EK II-6 Modül G), kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.