24 Haziran 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29396

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih         : 22/6/2015

Karar No  : 2015/ÖİB-K-51

Konu         : Taşınmaz Satışı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ)’nin 26.05.2015 tarih ve 319 sayılı yazısına istinaden,

İdarece 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen yetki çerçevesinde, ADÜAŞ tarafından yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca “Mersin ili, Erdemli ilçesi, Yemişkumu Mahallesi, 649 ada 1 parsel no.lu kayıtlı 11.343,00. m2 yüzölçümlü taşınmazın İhale Şartnamesinde belirtilen esaslar çerçevesinde en yüksek teklifi veren Halit ÜNLÜ-Ali Mete TAŞDEMİR Ortak Girişim Grubuna İhale Şartnamesi çerçevesinde 1.120.000- (Birmilyon yüzyirmibin) TL  bedelle satılmasına,

Halit ÜNLÜ-Ali Mete TAŞDEMİR Ortak Girişim Grubunun satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek taşınmazın en yüksek ikinci teklifi veren ÖZALTUNTAŞ METAL MAKİNA PLS. AĞAÇ SAN. VE TİC. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.ne İhale Şartnamesi çerçevesinde 1.110.000- (Birmilyon yüzonbin) TL bedelle satılmasına,

ÖZALTUNTAŞ METAL MAKİNA PLS. AĞAÇ SAN. VE TİC. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.nin satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek İhale Şartnamesi çerçevesinde  ihalenin iptal edilmesine’’ şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda ADÜAŞ tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.