23 Haziran 2015 Tarihli ve 29395 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2015/7706      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatında Yer Alan Birimlerinden Bazılarının İsimlerinin Değiştirilmesi Hakkında Karar

2015/7719      Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2015/7721      2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2015/7735      Ankara İli, Çankaya İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2015/7736      Ankara İli, Çankaya İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2015/7737      Ankara İli, Çankaya İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2015/7738      Ankara İli, Çankaya ve Mamak İlçelerinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2015/7739      Ankara İli, Gölbaşı İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2015/7740      Ankara İli, Gölbaşı İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2015/7741      Ankara İli, Gölbaşı İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2015/7742      Ankara İli, Gölbaşı ve Etimesgut İlçelerinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

2015/7498      Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunda Boş Bulunan Üyeliklere Yapılan Atamalar Hakkında Karar

—   Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Maliye, Milli Savunma ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİK

—   Çukurova Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/58)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/59)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/60)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/61)

—   İthalatta Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/1)

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 29/5/2015 Tarihli ve 2015/34 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 29/5/2015 Tarihli ve 2015/35 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 29/5/2015 Tarihli ve 2015/36 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 29/5/2015 Tarihli ve 2015/37 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 29/5/2015 Tarihli ve 2015/38 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 29/5/2015 Tarihli ve 2015/39 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 29/5/2015 Tarihli ve 2015/40 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 29/5/2015 Tarihli ve 2015/49 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 29/5/2015 Tarihli ve 2015/50 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 29/5/2015 Tarihli ve 2015/52 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

DANIŞTAY KARARLARI

—   Danıştay Yedinci Dairesine Ait Kararlar

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri