23 Haziran 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29395

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih          :  29/5/2015

Karar No    :  2015/40

Konu          :  Maliye Hazinesine Ait Taşınmazlar

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının, 28/05/2015 tarihli ve 3328 sayılı yazısına istinaden,

1. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait; Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Akköprü Mahallesi 1768 ada 84, 85 ve 86 parsellerde bulunan taşınmazların özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

2. Söz konusu taşınmazların satış yöntemiyle özelleştirilmesine,

3. Özelleştirme işlemlerinin 31.12.2018 tarihine kadar tamamlanmasına

karar verilmiştir.