23 Haziran 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29395

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih          :  29/5/2015

Karar No    :  2015/39

Konu          :  Kayseri/Kocasinan Hazine Taşınmazı

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 16.4.2015 tarih ve 2414 sayılı yazısına istinaden;

Sümer Holding A.Ş.ye ait iken Kurulumuzun 14.09.1998 tarih ve 98/67 sayılı Kararına istinaden, Maliye Hazinesine devredilmek suretiyle Kayseri Valiliği’ne tahsis edilen; Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Sümer Mahallesi, 3341 ada, 1 no’lu parseldeki 10.013,25 m2 yüzölçümlü taşınmaz (Taşınmaz) ile ilgili olarak;

1- Taşınmaz’ın Kayseri Valiliği’ne olan tahsisinin iptal edilerek, özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

2- Taşınmaz’ın satış yöntemiyle özelleştirilmesine ve satışın varlık satışı suretiyle gerçekleştirilmesine,

3- Özelleştirme işlemlerinin 31.12.2016 tarihine kadar tamamlanmasına

karar verilmiştir.