22 Haziran 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29394

YÖNETMELİK

Yıldız Teknik Üniversitesinden:

YILDIZ ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA-ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/12/1984 tarihli ve 18609 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldız Üniversitesi Uygulama-Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.