22 Haziran 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29394

YÖNETMELİK

Yıldız Teknik Üniversitesinden:

YILDIZ ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/1/1992 tarihli ve 21114 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldız Üniversitesi Fotoğrafçılık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.