22 Haziran 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29394

YÖNETMELİK

Gedik Üniversitesinden:

GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/1/2012 tarihli ve 28171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

 “a) Enstitü içindeki farklı anabilim dallarına veya diğer üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinin lisansüstü programlarına kayıtlı öğrenciler, yatay geçiş yolu ile aynı veya farklı adlardaki lisansüstü programlara anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kabul edilebilirler. Yatay geçiş için başvuracak adayların genel ağırlıklı not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekir. Anabilim dallarınca kurulan intibak komisyonları, öğrencilerin intibak işlemlerini yürütür ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla, Üniversitede yürütülen lisansüstü programlara öğrenciler yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/1/2012

28171

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

5/2/2013

28550

2-

10/9/2013

28761

3-

14/11/2013

28821

4-

24/5/2014

29009

5-

5/8/2014

29079

6-

4/1/2015

29226