22 Haziran 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29394

YÖNETMELİK

Gaziantep Üniversitesinden:

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/11/2011 tarihli ve 28109 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki iki cümle eklenmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yabancı uyruklu öğrencilerden Türkçe Tıp Bölümüne kayıt yaptıranlar 1 inci sınıfa başlayabilmek için, İngilizce Tıp Bölümüne kayıt yaptıranlar ise 4 üncü sınıfa başlayabilmek için Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinden (TÖMER) Türkçe’yi iyi derecede (C düzeyinde) bildiklerini belgelemek zorundadırlar. Türkçe yeterlilik şartını sağlayamayan yabancı uyruklu öğrenciler gerekli şartı sağlayıncaya kadar kayıt yaptırdıkları programa devam edemezler.”

“Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programında İngilizce hazırlık eğitimi zorunludur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/11/2011

28109

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

16/4/2012

28266

2-

26/5/2014

29011

3-

12/11/2014

                  29173 (Mükerrer)