22 Haziran 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29394

YÖNETMELİK

Bingöl Üniversitesinden:

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/6/2012 tarihli ve 28316 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bingöl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezsiz yüksek lisans programı; 90 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD kurulunun öngördüğü zorunlu ve seçmeli dersler (toplam 72 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 10 adet ders) ile seminer ve proje çalışmasından oluşur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 17/3/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bingöl Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/6/2012

28316

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

22/4/2013

28626

2-

17/3/2015

29298