22 Haziran 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29394

YÖNETMELİK

Beykent Üniversitesinden:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –  27/8/2006 tarihli ve 26272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Normal öğrenim süresini doldurmuş öğrenciler ile 2014-2015 eğitim-öğretim yılından önce dikey geçişle yahut kurum içi veya kurum dışı yatay geçişle gelen öğrencilerin daha önce hiç almadıkları dersleri de yaz aylarında almalarına imkân sağlamak,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Fakat normal öğrenim süresini doldurmuş öğrenciler ile 2014-2015 eğitim-öğretim yılından önce dikey geçişle yahut kurum içi veya kurum dışı yatay geçişle gelen öğrenciler yaz öğretiminde daha önce hiç almadıkları dersleri de alabilirler.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

278/2006

26272

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

19/4/2009

27205

2-

25/2/2011

27857

3-

20/8/2014

29094

4-

22/9/2014

29127