20 Haziran 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29392

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6337                                                                                          Karar Tarihi: 18.06.2015

Kurul Başkanlığının 17.06.2015 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 16.06.2015 tarih ve 32521522-103.01.01[134-202]-E.15140 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- First Factoring A.Ş.’nin faaliyet izninin, anılan Şirketin talebi doğrultusunda 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 50 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca iptal edilmesine,

- Anılan Kanunun 50 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.