20 Haziran 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29392

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih          :  29/5/2015

Karar No    :  2015/44

Konu          :  Samsun İli, Çarşamba İlçesi, Üçköprü Mahallesi, Beyyenice Köyü ve

                        Sefalı Köyü (Çarşamba Şeker Fabrikası Alanı) İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17/04/2015 tarih ve 2470 sayılı yazısına istinaden;

1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı, Samsun İli, Çarşamba İlçesi, Üçköprü Mahallesi, Beyyenice Köyü ve Sefalı Köyü sınırları içerisinde yer alan, yaklaşık 1.735.625,43 m² yüzölçümlü Çarşamba Şeker Fabrikası alanına “Gelişme Konut Alanı, Sanayi ve Depolama Alanı, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Sağlık Tesisi Alanı, Teknik Altyapı Alanı, Kamyon Tır Parkı, Park ve Yol” kullanım kararı getirilmesine ilişkin Kurulumuzun 21/04/2014 tarih ve 2014/24 sayılı Kararı ile onaylanan, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin kadastro yenilemesi ve bazı kurum görüşlerindeki değişikliklerin değerlendirilmesi sonucunda İdaremiz tarafından yeniden hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile söz konusu alana “Sanayi Alanı (Emsal:0.90, Yençok:Yapının Teknolojik Özelliğine Göre Belirlenecek), Gelişme Konut Alanı (Taks:0.20,  Kaks:1.00, Kat Adedi:5 Kat), Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (E:1.50, Yençok:Serbest), Teknik Altyapı Alanı (Kaks:0.10, Yençok:Serbest), Sağlık Tesisi Alanı, Mesleki ve Teknik Öğretim Tesisi Alanı, Cami, Trafo, Park Alanı ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için ilgili kurum/kuruşlara gönderilmesine karar verilmiştir.

 

Ekler için tıklayınız