20 Haziran 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29392

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih          :  29/5/2015

Karar No    :  2015/43

Konu          :  İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 27.04.2015 tarihli ve 2616 sayılı yazısına istinaden;

1- Kurulumuzun 12.08.2008 tarihli ve 2008/50 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı, Konya İli, Ereğli İlçesi, 500 Evler, Beyköyü ve Hacımemiş Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan, yaklaşık 3.357.392,09 m² yüzölçümlü, 1808 ada 52, 53, 54; 1809 ada 67, 68; 1810 ada 6; 1812 ada 2; 110 ada 6, 7, 8, 14 ile 471, 917, 918, 920, 921 no.lu parsellere yönelik “Sanayi Alanı (Emsal: 0,50 ; Yençok: Yapının Teknolojik Özelliğine Göre Belirlenecektir), Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (Emsal: 1,00 ; Yençok: Serbest), Küçük Sanayi Alanı (Emsal: 0,50 ; Yençok: Yapının Teknolojik Özelliğine Göre Belirlenecektir), Ticaret Alanı (Emsal: 0,50 ; Yençok: Serbest), Belediye Hizmet Alanı (Emsal: 1,00 ; Yençok: Serbest), Terminal (Otogar) (Emsal: 1,00 ; Yençok: Serbest), Teknik Altyapı Alanı (Emsal: 0,20 ; Yençok: Serbest), Spor Tesisi Alanı (Emsal: 0,50 ; Yençok: Serbest), Park ve Yol” kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Ereğli Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine karar verilmiştir.

 

Ekler için tıklayınız