20 Haziran 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29392

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih          :  29/5/2015

Karar No    :  2015/41

Konu          :  Antalya İli, Alanya İlçesi, Kargıcak Beldesi (225 ada 8 no.lu parsel)

                        Çevre Düzeni Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 15/04/2015 tarih ve 2382 sayılı yazısına istinaden;

1- Antalya İli, Alanya İlçesi, Kargıcak Beldesi sınırları içerisinde Maliye Hazinesine ait 46.592,19 m² yüzölçümlü 225 ada 8 no.lu parsele “Turizm Alanı” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca hazırlanan, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Antalya İli, Alanya İlçesi, Kargıcak Beldesi sınırları içerisinde Maliye Hazinesine ait 46.592,19 m² yüzölçümlü 225 ada 8 no.lu parsele “Turizm Alanı” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca hazırlanan ve Kurulumuzun 12/05/2014 tarih ve 2014/49 sayılı Kararı ile onaylanan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin iptal edilmesine,

3- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için ilgili kurum/kuruşlara gönderilmesine karar verilmiştir.

 

Ekler için tıklayınız