20 Haziran 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29392

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

MORİTYUS CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM

ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA

DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 21/6/2013 tarihli ve 28684 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Morityus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Dair Tebliğin Ek-2’sinde yer alan tablonun MOR022’ye ait satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“

MOR022

1905.90

Diğerleri

01.01-31.12

2,5 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

                                                                                                                                                     ”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/6/2013

28684

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

8/3/2014

28935

2-

31/12/2014

29222