19 Haziran 2015 Tarihli ve 29391 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2015/7753    Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARI

—  Millî Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

TEBLİĞLER

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 8/6/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-42 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 8/6/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-43 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 8/6/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-44 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 8/6/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-45 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 8/6/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-46 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 8/6/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-47 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 8/6/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-48 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 8/6/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-49 Sayılı Kararı

 

KARARLAR

—  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 12/6/2015 Tarihli ve 10158/19757 Sayılı Kararı

—  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 12/6/2015 Tarihli ve 10159/19758 Sayılı Kararı

—  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 12/6/2015 Tarihli ve 10160/19759 Sayılı Kararı

—  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 12/6/2015 Tarihli ve 10161/19760 Sayılı Kararı

—  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 12/6/2015 Tarihli ve 10162/19761 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 7/11/2014 Tarihli ve E: 2014/61, K: 2014/166 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 5/3/2015 Tarihli ve E: 2015/17, K: 2015/20 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri