18 Haziran 2015 Tarihli ve 29390 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (n) Bendi Kapsamında Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketinden Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

––  Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 25/3/2015 Tarihli ve 2013/1426 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 25/3/2015 Tarihli ve 2013/1852 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 25/3/2015 Tarihli ve 2013/2394 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 25/3/2015 Tarihli ve 2013/7455 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 25/3/2015 Tarihli ve 2014/5909 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


18/6/2015 tarihli ve 29390 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Yüksek Seçim Kurulu Kararı yayımlanmıştır.