17 Haziran 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29389 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/10)

MADDE 1 – 3/2/2010 tarihli ve 27482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin ekinde yer alan; ek-5, ek-6, ek-7, ek-8, ek-9 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

EKLER:

Ek-5 Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-6 Otomotiv Kaportacısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-7 Otomotiv Kaportacısı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-8 Otomotiv Prototipçisi (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-9 Otomotiv Prototipçisi (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı