17 Haziran 2015 Tarihli ve 29389 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

2015/7686   Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  Türk Gıda Kodeksi Çay Tebliği (No: 2015/30)

––  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:90)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 127)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 25/3/2015 Tarihli ve 2013/1755 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 25/3/2015 Tarihli ve 2013/8593 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 25/3/2015 Tarihli ve 2014/9295 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 25/3/2015 Tarihli ve 2014/10800 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 25/3/2015 Tarihli ve 2014/19397 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


17/6/2015 tarihli ve 29389 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.