16 Haziran 2015 Tarihli ve 29388 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Yalova Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Yalova Üniversitesi Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 21/1/2015 Tarihli ve 2013/9673 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/3/2015 Tarihli ve 2012/1071 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/3/2015 Tarihli ve 2013/2593 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/3/2015 Tarihli ve 2013/8396 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/3/2015 Tarihli ve 2014/4379 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/3/2015 Tarihli ve 2014/7223 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/3/2015 Tarihli ve 2014/13694 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri