14 Haziran 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29386

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ

ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ

KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK

MÜDÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 5/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğin eki Ek-1’de yer alan listeye yedinci satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

“

8

Bursa

Gemlik Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

9

Çanakkale

Çanakkale Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin eki Ek-2’de yer alan listeye  on birinci satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

“

12

Giresun

  Giresun Gümrük Müdürlüğü

”

 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin eki Ek-4’te yer alan listeye on altıncı satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

“

17

Giresun

  Giresun Gümrük Müdürlüğü

”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.