14 Haziran 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29386

YÖNETMELİK

İnönü Üniversitesinden:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ (ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA HASTANESİ) YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –18/3/1996 tarihli ve 22584 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi (Araştırma ve Uygulama Hastanesi) Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“12/4/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde hastane müdürü olarak atanmak için öngörülen şartlara sahip olmalıdırlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.