14 Haziran 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29386

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE

TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/11/2013 tarihli ve 28833 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/11/2013

28833