12 Haziran 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29384

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/10/2007 tarihli ve 26676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin başlığı “İşe son verme ve yeniden hizmete alınma” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile üçüncü fıkrasının (b) bendine göre açıktan istihdam edilen yerli personelin doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilir. Sözleşmesi feshedilen personel, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde yer alan yeniden hizmete alınma haklarından yararlanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/10/2007

26676

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

15/11/2009

27407

2-

17/10/2011

28087

3-

30/7/2012

28370