12 Haziran 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29384

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                11 Haziran 2015

         69471265-305-6538

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 12 Haziran 2015 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

 

 

                                                                                                                                            Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                     11 Haziran 2015

       68244839-140.03-203-416

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 11/6/2015 tarihli ve 69471265-305-6538 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Haziran 2015 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

 

 

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI