10 Haziran 2015 Tarihli ve 29382 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULUNUN İSTİFASINA DAİR İŞLEM

— Ahmet DAVUTOĞLU (Başbakan) Başkanlığında Kurulan 62’nci Hükümetin İstifasına Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

––  Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması ile İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Pamukkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Yaşar Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 27/5/2015 Tarihli ve E: 2014/36, K: 2015/51 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 22/1/2015 Tarihli ve 2013/4809 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 22/1/2015 Tarihli ve 2013/5516 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 22/1/2015 Tarihli ve 2014/4777 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 22/1/2015 Tarihli ve 2014/4958 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 22/1/2015 Tarihli ve 2014/9783 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri