10 Haziran 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29382

BAKANLAR KURULUNUN İSTİFASINA DAİR İŞLEM

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                              9 Haziran 2015

       69471265-300-01/6391

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

7 Haziran 2015 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarına göre yeni bir hükümet teşkil edilmesi için 62’nci Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin istifasının kabulünü saygılarımla arz ederim.

 

 

                                                                                                                                            Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                   9 Haziran 2015

         68244839-150.01-1-408

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 9/6/2015 tarihli ve 69471265-300-01/6391 sayılı yazınız.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulunun istifası kabul edilmiştir. Bugüne kadar yapmış olduğunuz hizmetleriniz için teşekkür eder, yeni Hükümet kuruluncaya kadar göreve devam edilmesini rica ederim.

 

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI