9 Haziran 2015 Tarihli ve 29381 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Dışişleri Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Motorlu Araçlarda İklimlendirme Sistemlerinden Çıkan Emisyonlarla İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2006/40/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Araştırma Amaçlı Kullanılması ve Yurt İçine Girişi ile Yurt Dışına Çıkarılması Hakkında Yönetmelik

—  Mersin Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

KURUL KARARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 4/6/2015 Tarihli ve 6319 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 10/3/2015 Tarihli ve 2013/988 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/3/2015 Tarihli ve 2013/7323 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/3/2015 Tarihli ve 2013/7597 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/3/2015 Tarihli ve 2014/9803 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/3/2015 Tarihli ve 2014/10594 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri