9 Haziran 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29381

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6319                                                                                          Karar Tarihi: 04/06/2015

Kurul Başkanlığının 03.06.2015 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 03.06.2015 tarih ve 20008792-101.01.05[522]-E.14066 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Akbank T.A.Ş.’ye, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde, yurt içi ve yurt dışında kurulu banka ve diğer finansal kuruluşlara, Türkiye’de yerleşik firmalara kullandırılacak kredilere yönelik olarak, dokümantasyon hazırlama ve bilgilendirme, teminat alma, izleme, teminatları nakde çevirme ile bunların raporlanmasına yönelik kredi operasyon işlemlerine ilişkin destek/danışmanlık hizmeti vermesi konusunda izin verilmesine

karar verilmiştir.