6 Haziran 2015 Tarihli ve 29378 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2015/7559   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2015/7622   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2015/7628   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki “Protokol”ün Onaylanması Hakkında Karar

2015/7654   Türkiye Cumhuriyeti ve Kore Cumhuriyeti Arasında Karma Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Ortak Komitesi Sekizinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

—   Başbakanlık ile Başbakan Yardımcılığı, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Kalkınma, Orman ve Su İşleri ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

—  Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği

—  Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/52)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/53)

—  Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)

—  Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 10/3/2015 Tarihli ve 2013/1071 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/3/2015 Tarihli ve 2013/1211 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/3/2015 Tarihli ve 2013/1910 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/3/2015 Tarihli ve 2013/2328 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/3/2015 Tarihli ve 2013/3617 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/3/2015 Tarihli ve 2013/4558 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/3/2015 Tarihli ve 2013/4662 Başvuru Numaralı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri