6 Haziran 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29378

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE BANDROLLÜ ÜRÜN

İZLEME SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9)

17/3/2007 tarihli ve 26465 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’in (1) numaralı Giriş bölümünün onuncu paragrafında yer alan “10/6/2015” ibaresi “22/7/2015” olarak değiştirilmiştir.

Tebliğ olunur.