3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29375

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/3/2012 tarihli ve 28225 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında çalışan personel hakkında uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin eki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Cetvelinin “I-MERKEZ TEŞKİLATI” başlıklı bölümünde yer alan “STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI” kısmının “c” satırında yer alan “Şube Müdürü,” ibaresinden önce gelmek üzere “Gümrük ve Ticaret Uzmanı, Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin eki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Cetvelinin “I-MERKEZ TEŞKİLATI” başlıklı bölümünde yer alan “PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI” kısmının “c” satırında yer alan “Şube Müdürü” ibaresinden önce gelmek üzere “Gümrük ve Ticaret Uzmanı, Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin eki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Cetvelinin “I-MERKEZ TEŞKİLATI” başlıklı bölümünde yer alan “EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI” kısmının “a” satırından sonra gelen “b” ve “c” satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı kısma aşağıdaki “ç” satırı eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Cetvelinin “I-MERKEZ TEŞKİLATI” başlıklı bölümünde yer alan “DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI” kısmının “c” satırı aşağıdaki şekilde, “ç” satırında yer alan “Destek Hizmetleri Daire Başkanı” ibaresi “Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Cetvelinin “I-MERKEZ TEŞKİLATI” başlıklı bölümünde yer alan “BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI” kısmının “c” satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Cetvelinin “II-TAŞRA TEŞKİLATI” başlıklı bölümün “A- BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLATI” alt bölümünün “I-BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMLERİ” kısmının “GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞܔ alt kısmına “m” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Cetvelinin “II-TAŞRA TEŞKİLATI” başlıklı bölümün “II-DÖNER SERMAYE BİRİMLERİ” kısmının “TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞܔ alt kısmına “a” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş, mevcut “b” satırı “c” olarak teselsül ettirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Cetvelinin “II-TAŞRA TEŞKİLATI” başlıklı bölümün “B-İL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLATI” kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Cetvelinin “II- TAŞRA TEŞKİLATI” başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki “III-YURT DIŞI TEŞKİLATI” başlıklı bölümü eklenmiştir.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/3/2012

28225